Polaków stać na zaciąganie kredytów, które opiewają na coraz większą wartość. Uzyskujemy coraz wyższe dochody, dzięki czemu nasza zdolność kredytowa wzrasta. Co ciekawe, banki realizują coraz częściej specjalne promocje, zgodnie z którymi zdolność kredytowa wyliczana jest na łagodniejszych warunkach. Poznajmy zdanie instytucji bankowych w tej kwestii oraz prognozy na przyszłość.

110-krotność pensji – tyle pożyczą banki

Dokładnie tyle są w stanie pożyczyć banki swoim kredytobiorcom. Oczywiście ci muszą wykazać odpowiednie dochody. Weźmy jednak pod uwagę, że coraz popularniejsze stają się zobowiązania zaciągane przez kilka osób. Dzięki temu zdolność kredytowa jest większa.

Pod uwagę należy brać jednak fakt, że kredytobiorcy z lepszą zdolnością kredytową, mogą liczyć też na korzystniejsze warunki kredytowe. Kredyt gotówkowy z niską ratą jest w „zasięgu ręki” dla tych, którzy chcą zaciągnąć zobowiązanie nie o maksymalnej wysokości. Znaczenie ma również źródło dochodów, które wpływają na zdolność. Nie da się ukryć, że w najlepszej sytuacji nadal są Polacy pracujący na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Wyliczenia zdolności kredytowej – różnice pomiędzy bankami

Pamiętajmy, że zdolność kredytowa i możliwości potencjalnych kredytobiorców są różne, jeśli pod uwagę weźmiemy warunki kredytowe w różnych instytucjach bankowych. Kredyt gotówkowy z niską ratą nigdy nie jest udzielany na takich samych warunkach. Okazuje się, że oprocentowanie kredytu czy koszty okołokredytowe mogą różnić się nie tylko, biorąc pod uwagę oferty różnych banków, ale nawet jednej instytucji.

To właśnie zdolność kredytowa, a więc wiarygodność względem potencjalnego kredytobiorcy oraz minimalizacja ryzyka co do jego ewentualnej niewypłacalności mogą mieć znaczny wpływ na indywidualne warunki, jakie zaproponuje bank.

Banki idą na ustępstwa

Warto podkreślić, że na udzielanie kredytów wpływ ma ogromna konkurencja, jaka panuje na rynku usług bankowych w Polsce. Chcąc pozyskać jak największą liczbę kredytobiorców, banki są skłonne pójść na pewne ustępstwa i stają się coraz bardziej liberalne. Dzisiaj możliwe jest udzielenie kredytu, którego miesięczna rata jest równowarta nawet połowie osiąganego wynagrodzenia kredytobiorcy. Jeszcze kilka lat temu nie było takiej możliwości.

Kredyt gotówkowy z niską ratą, elastycznym okresem trwania umowy oraz dodatkowymi bonusami to dzisiaj codzienność. Co więcej, na zdolność kredytową wpływają dzisiaj nie tylko dochody osiągane z tytułu umowy o pracę. Na kredyt ma szansę także klient banku, który dochód osiąga z tytułu umów zlecenia czy o dzieło. Co więcej, akceptowane są też inne źródła, na przykład świadczenia emerytalne, rentowe albo nawet dochód z tytułu wynajmu własnej nieruchomości.

Młodzi Polacy z dużym potencjałem kredytowym

O ile jeszcze do niedawna na kredyt gotówkowy z niską ratą szansę miały osoby o stabilnej sytuacji zawodowej, wykazujące wysokie dochody, tak dzisiaj banki stawiają przede wszystkim na młodych. Oczywiście zdolność kredytowa jest niezbędna, ale ważnym czynnikiem jest również potencjał, jaki wykazują młodzi kredytobiorcy. Zaufanie ze strony banku jest konieczne, by młody klient wykazał lojalność względem instytucji bankowej na długie lata. Udzielenie mu kredytu na początku jego drogi zawodowej może być więc opłacalne dla banku.