Edukacja
Nowoczesne metody nauki języka angielskiego

Gdy decydujemy się na naukę języka obcego, to niezaprzeczalnie ważna jest metoda nauczania, jaką wybierzemy. Długi czas stosowano metodę gramatyczno-tłumaczeniową, jednak obecnie najczęściej wybiera się metodę bezpośrednią, która jest skupiona na języku mówionym i nauczaniu bez użycia języka ojczystego. Jakie są najpopularniejsze metody nauki języka angielskiego? Która z nich jest najlepsza?

Metoda audiowizualna

Metoda ta polega na wykorzystywaniu w procesie nauczania m.in. obrazów i filmów. Jej cechą charakterystyczną jest wcielanie języka we wszelkie możliwe aspekty. Jak to działa? Osobie uczącej się przedstawiana jest dana sytuacja dialogowa najpierw poprzez wizualizację, a dopiero potem -za pomocą odpowiednich językowych środków wyrazu – wyjaśniane jest jej znaczenie. Lekcja rozpoczyna się zazwyczaj od prezentacji obrazu i odsłuchania dialogu, następnie wyjaśnione zostają znaczenia poszczególnych sekwencji dialogowych, a wielokrotne powtarzanie obrazu i tekstu powoduje pamięciowe przyswajanie dialogów. Trzeba przyznać, że jest to dość ciekawa forma nauki, wykorzystująca połączenie bodźca wzrokowego i reakcji językowej.

Metoda bezpośrednia

Cechą charakterystyczną tej metody jest bezpośredni, naturalny kontakt nauczyciela z uczącym się. Jej głównym założeniem jest opanowanie sprawności mówienia, komunikacji i konwersacji. Metoda ta kwestionuje systematyczną naukę gramatyki i słownictwa. Ponieważ głównym celem jest zachęcanie uczniów do konwersacji i styczności z żywym językiem obcym w naturalnym i bezpośrednim kontakcie, to błędów gramatycznych w zasadzie się nie poprawia.

Metoda Callana

Mówi się, że ta forma nauki jest nawet 4 razy szybsza – przez co skuteczniejsza – od tradycyjnej. Polega ona na szybkim zadawaniu uczniowi pytań przez nauczyciela. Odpowiedzi powinny być szybkie, nie ma w nich czasu na zastanowienie. Ważną rolę odgrywają tu tempo i dynamika. Lekcje polegają również na powtarzaniu, dzięki czemu uczniowie pokonują strach przed mówieniem w języku obcym.

Co ważne, nauka angielskiego Częstochowa http://tarkowski.edu.pl/ opiera się na najnowszych metodach nauczania. Dzięki temu mamy gwarancję, że nauka będzie przyjemna, a efekty widoczne bardzo szybko.

About the author

Related Post