Polecane
Oprocentowanie konta oszczędnościowego

Konto oszczędnościowe jest jednym z bezpieczniejszych sposobów lokowania środków. W związku z tym, że jest ono oprocentowane od zgromadzonych na tym rachunku pieniędzy wypłacane są odsetki. Przed podjęciem decyzji co do oferty konkretnego banku warto poznać zasady ich ustalania stawki oprocentowania.

 

Konto oszczędnościowe działa podobnie jak klasyczne konto bankowe. Łączy w sobie zalety konta osobistego i lokaty. Pieniądze są oprocentowane, ale można je także swobodnie wpłacać i wypłacać. Zobacz jak kształtuje się poziom oprocentowania tego typu rachunku.

 

Oprocentowanie: lokata terminowa a konto osobiste

W przypadku lokat, oprocentowanie jest ustalone i niezmienne w okresie trwania lokaty (przy lokatach ze zmiennym oprocentowaniem jest ustalane w oparciu o obiektywne kryteria – bank nie może go samodzielnie zmieniać).

Natomiast w przypadku kont oszczędnościowych, banki mogą zmieniać oprocentowanie poprzez zmianę tabeli opłat i oprocentowania. Oprocentowanie tego typu rachunku zależy od wysokości stóp procentowych ustalanych przez NBP. Wysokość stóp procentowych jest uzależniona od ogólnej sytuacji gospodarczej kraju i od poziomu inflacji. Im niższa inflacja, tym niższe stopy procentowe i oprocentowanie depozytów.

Najczęściej stosowanym tutaj oprocentowaniem jest oprocentowanie zmienne. Oznacza to, że jego poziom rośnie ale jest obniżany w momencie pogorszenia sytuacji na rynku. Dodatkowo często stosowane jest też tzw. oprocentowanie progresywne, którego poziom wzrasta wraz z upływem czasu lub przyrostem wysokości zgromadzonej przez nas kwoty oszczędności.

 

Sposoby naliczania odsetek

Odsetki na koncie oszczędnościowym przeważnie naliczane są co miesiąc. Kwota, od której liczone są odsetki, będzie coraz wyższa, bo jest sumą włożonego  kapitału i  wypracowanego procentu. Oprocentowanie konta oszczędnościowego bank zawsze podaje w skali  roku, bez uwzględnienia podatku.

 

Czy konto oszczędnościowe jest opodatkowane?

Konto oszczędnościowe jest jednym z oszczędnościowych produktów bankowych, od których pobierany jest tzw. podatek Belki. Podatek od zysków kapitałowych pobierany w wysokości 19%. Obniża on tym samym zyski z kont oszczędnościowych i lokat. Podatek ten ściągany jest automatycznie przez same banki, a posiadacz lokaty lub rachunku nie musi się indywidualnie rozliczać z urzędem skarbowym. Kwota podatku jest zawsze zaokrąglana w górę do pełnego grosza.

Warto wiedzieć, że banki podają w swoich ofertach reklamowych wysokość oprocentowania brutto. Wartość uzyskanych odsetek musi być więc obniżona o wysokość należnego dla państwa podatku. Tylko wówczas dowiesz się, ile naprawdę zyskach na koncie oszczędnościowym.

About the author

Related Post