Pobyt w szpitalu wiąże się z różnymi niedogodnościami, w tym niekiedy z koniecznością płacenia za niektóre świadczenia z własnej kieszeni. Dłuższa hospitalizacja oznacza także często zmniejszenie dochodów, ponieważ zasiłek chorobowy wynosi w większości przypadków jedynie 70 procent podstawowej pensji. Jeśli chcemy być zabezpieczeni na wypadek takiej sytuacji, dobrze jest wykupić polisę oferującą ubezpieczenie za pobyt w szpitalu. Przed podpisaniem umowy warto dobrze zapoznać się z ofertą i wybrać polisę optymalnie spełniającą nasze oczekiwania.

Na czym polega ubezpieczenie za pobyt w szpitalu?

Ubezpieczenie za pobyt w szpitalu to produkt oferowany przez zakłady ubezpieczeniowe jako samodzielna polisa obejmująca jedynie ubezpieczenie z tytułu hospitalizacji lub dodatkowa opcja w polisach NNW.

Wykupując ubezpieczenie za pobyt w szpitalu, mamy gwarancję, że jeśli musimy spędzić jakiś czas w szpitalu i jeśli spełnione są warunki hospitalizacji wymienione w umowie, za każdy dzień pobytu w szpitalu przysługuje nam odszkodowanie w kwocie ustalonej w polisie. Zazwyczaj jest to od 100 do 500 złotych. Te dodatkowe pieniądze z polisy przeznaczyć można na dowolny cel, niekoniecznie na leczenie czy akcesoria medyczne. Stanowią one często istotne wsparcie dla domowego budżetu.

Ubezpieczenie za pobyt w szpitalu – jaką polisę wybrać?

Ubezpieczenie za pobyt w szpitalu znajduje się w ofercie wielu towarzystw ubezpieczeniowych. Polisy różnią się nie tylko, jeśli chodzi o kwotę składki, ale także pod względem wymienionych w umowie warunków, które muszą być spełnione, by ubezpieczony otrzymał świadczenie pieniężne w razie pobytu w szpitalu.

Przed wyborem konkretnej polisy warto dokładnie przeczytać zawarte w niej informacje. Większość polis oferujących ubezpieczenie za pobyt w szpitalu obejmuje jedynie terytorium Polski, co znaczy, że jeśli jesteśmy na wakacjach za granicą i z jakiegoś powodu trafimy do szpitala, nie otrzymamy świadczenia pieniężnego z tego tytułu. Jeśli zależy nam na ubezpieczeniu za pobyt w szpitalu, które jest ważne także poza granicami naszego kraju, wybierzmy polisę uwzględniającą taką opcję.

Porównując polisy oferujące ubezpieczenie za pobyt w szpitalu, należy kierować się nie tylko wysokością miesięcznej składki, ale przede wszystkim wysokością świadczenia wypłacanego w przypadku hospitalizacji. Różnica w wielkości składki może być niewielka, natomiast to, czy za dzień pobytu w szpitalu otrzymamy 100, czy 300 lub więcej złotych jest dość istotne.

Możliwe jest też ubezpieczenie za pobyt w szpitalu dziecka. Można to zrobić, wybierając dodatkową opcję w polisie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dziecka lub wykupić samodzielny produkt dedykowany dzieciom. Ubezpieczenie za pobyt w szpitalu dla dziecka to najczęściej wydatek kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Dla osoby dorosłej stawka składki może być wyższa, ponieważ przy jej obliczaniu brany jest pod uwagę głównie wiek ubezpieczonego.

Kiedy nie przysługuje ubezpieczenie za pobyt w szpitalu?

Ubezpieczenie za pobyt w szpitalu ma pewne ograniczenia zawarte w umowie. Zazwyczaj za dolną granicę długości pobytu w szpitalu, za który należy się odszkodowanie, uznaje się 4 dni, zaś górna granica to 90 dni.

Ubezpieczenie za pobyt w szpitalu obejmuje najczęściej sytuacje, w których hospitalizacja jest następstwem nieszczęśliwego wypadku lub choroby.

Świadczenie pieniężne z tytułu pobytu w szpitalu nie jest wypłacane, jeśli hospitalizacja związana jest z ciążą, chorobą psychiczną lub jeśli nieszczęśliwy wypadek powodujący obrażenie, które wymaga leczenia w szpitalu, zdarzył się z wyraźnej winy ubezpieczonego (na przykład brał on udział w bójce lub uczestniczył w ulicznych zamieszkach). Niektóre polisy wykluczają też przypadki masowego skażenia radioaktywnego jako przyczynę hospitalizacji, z której tytułu należy się pieniężny ekwiwalent.