Odpowiedni system do zarządzania projektami (SZP) oraz koordynacji pracy pracowników mobilnych przydaje się w wielu branżach. Jeżeli chcemy szybko reagować, zarządzać projektami i zadaniami online oraz raportować aktualne stany, powinniśmy wyposażyć się w system zarządzania projektami z dostępem przez przeglądarkę lub aplikację mobilną. Pozwoli to na stałe monitorowanie efektów, czasu pracy, a także pracowników zdalnych rejestrujących aktywność w aplikacji mobilnej. Poniżej znajdziesz odpowiedź, dlaczego warto zainwestować w SZP.

​Czym jest system zarządzania projektami?

Koordynacja i zarządzanie projektami jest dość złożonym pojęciem. Najczęściej przez planowanie projektów rozumiemy pracę w popularnych narzędziach informatycznych lub jedną z kilku metodologii prowadzenia projektów. Niewątpliwie mylnie kojarzy się nam to tylko z zarządzaniem projektami ITSystem Zarządzania Projektami, na przykład UNIS SZP oferowany przez firmę AutoID, na bieżąco monitoruje problemy w projektach, pomaga uniknąć strat w czasie oraz środkach potrzebnych do realizacji zadań i zgłoszeń. Interaktywny harmonogram projektu pozwala zaplanować czynności i wspomaga zarządzanie zadaniami. Wyposaża pracowników mobilnych w dostęp do bazy wiedzy poprzez wgląd w niezbędne pliki instrukcji oraz dokumentacji, a także przydziela wymagane materiały i narzędzia stosownie do realizowanych zadań. System zarządzania projektami sprawia, że wszystko, czego potrzebujesz do prowadzenia i nadzorowania projektów, możesz świadomie alokować w jednym systemie.

Bazując na funkcjonalnościach systemu UNIS SZP, można stwierdzić, że dobry system zarządzania projektami zdecydowanie ogranicza koszty i optymalizuje pracę całych zespołów. Odnosząc się do konkretnego rozwiązania — dzięki widokowi mapy i wglądu w rozmieszczenie zespołów, w łatwy sposób możesz dokonać relokacji między najbliższymi lokalizacjami. System zarządzania projektami i harmonogram projektu wykorzystamy w branży budowlanej, w działach utrzymania ruchu firm produkcyjnych, a także w ramach infrastruktury krytycznej, gdzie nie ma miejsca i czasu na pomyłki. Tym samym firmy energetyczne i wodociągowe od dawna polegają na aplikacjach mobilnych i systemach zarządzania zadaniami swoich pracowników.

​W jaki sposób system zarządzania projektami ułatwia pracę?

System zarządzania projektami powinien posiadać wszystkie wymagane funkcjonalności ułatwiające pracę planisty projektów i zadań. Do tego celu przeznaczony jest zaawansowany interfejs graficzny wizualizujący codzienne czynności i wykorzystywane zasoby, np. wykres Gantta. W naturalny sposób możemy wybierać zakres terminów, dobierać materiały i narzędzia. Wszystko dostępne na komputerze oraz w aplikacji mobilnej. Odpowiedni SZP zawiera bazę wiedzy z plikami, dokumentami, instrukcjami — a więc wszystko to, co pracownik zdalny w terenie powinien posiadać. Śledzenie lokalizacji urządzenia odwzorowane jest na mapie Google. Tym samym możemy szybko reagować i przemieszczać całe zespoły w przypadku awarii lub zgłoszeń do realizacji „na już”.

W systemie zarządzania projektami osoby nadzorujące oraz pracowników dobieramy według potrzeb, zgodnie z budżetem i czasem realizacji zadań w projekcie. Gwarantuje nam to zachowanie ciągłości pracy w ramach inwestycji, monitorowanie czasu pracy oraz proste rozliczanie ad hoc. Wszystko w ramach autoryzowanego dostępu, z ochroną danych poufnych wymienianych w jednym systemie online w dowolnej lokalizacji. Zaawansowane raporty w jasny i przejrzysty sposób dokonują odpowiednich zestawień zgodnie z oczekiwaniami właściciela systemu zarządzania zadaniami.

​Zarządzanie projektami poprzez aplikację mobilną

Terminal jest aplikacją mobilną dostępną w sklepie Google App. Instalacja i uruchomienie jest niezwykle proste. Aplikacja mobilna spełnia funkcję klienta dostępowego do systemu zarządzania projektami z bezpośrednim dostępem do informacji w trybie odczyt zapis. Po zalogowaniu się w sposób autoryzowany i szyfrowany, czyli z wykorzystaniem karty RFID, biometrii (odcisk palca) lub poprzez potwierdzenie kodem PIN, pracownik od razu przystępuje do wykonywania zadań zgodnie z kolejnością na liście lub według priorytetu.

Każde zadanie jest rejestrowane ze względu na czas rozpoczęcia zadania i zakończenia z zapisem lokalizacji, w jakiej znajduje się obecnie pracownik. Pracownik, rozpoczynając zadania, ma dostęp do bazy wiedzy, w której może szybko zerknąć na instrukcje obsługi, plany projektowe, inne dokumenty i informacje. Może również sporządzić dokumentację fotograficzną i dodać w postaci załącznika do projektu i zadania. Wszystkie dane są od razu dostępne w systemie zarządzania projektami. Komunikacja wewnętrzna jest natychmiastowa, a planista może reagować dowolnie lub na żądanie w systemie zarządzania zadaniami.

​Czy warto inwestować w narzędzia do zarządzania zadaniami?

Inwestycja w system zarządzania projektami zwraca się bardzo szybko. Wdrożenie i szkolenia przeprowadzane są sprawnie, ograniczając kwotę zakupu. Licencjonowanie jest elastyczne i nie wymaga dużych nakładów finansowych. Harmonogramowanie projektów i ich nadzór rekompensuje nam wszystkie wydatki. Sprawna koordynacja to podstawa i droga do ograniczenia kosztów projektów. Niewątpliwą zaletą jest też oszczędność czasu, na który składają się dojazdy, lokalizacja baz, godziny pracy całych zespołów i pracowników, dostępność narzędzi i ich lokalizacja, nadzór nad wydawanymi środkami i materiałami potrzebnymi do realizacji ujętych w harmonogramie projektu. System do zarządzania zadaniami doskonale sprawdzi się w takich branżach jak wodociągi i kanalizacja, energetyka, budownictwo, produkcja, ochrona mienia i dział utrzymania ruchu. Wszystkie powyższe zalety są dowodami, że warto zainwestować w takie oprogramowanie.