Pisząc o nauce języka angielskiego w domu, wiele osób wyobraża sobie ślęczenie nad słownikami oraz podręcznikami. Nie musi tak być! Najlepszym sposobem nauki każdego języka jest przebywanie w środowisku, w którym jest on obecny. Nie jest istotne czy oglądamy seriale, czy czytamy ciekawą książkę lub słuchamy muzyki. Zasób słów, oprócz poprawnych zasad gramatyki, jest kluczem do poprawnego wyrażania swoich myśli.

Poprawianie swojego akcentu filmami oraz muzyką

Na wstępie warto zaznaczyć, że aby poprawić swój angielski z pomocą rozmaitych mediów, dobrze jest znać chociażby podstawy języka obcego, którego się uczymy. Być może konieczna okaże się szkoła języka angielskiego Częstochowa http://tarkowski.edu.pl/.

Wsłuchiwanie się w poprawną dykcję aktorów seriali oraz filmów pozwala na polepszenie własnego akcentu języka angielskiego, którym się posługujemy. Podczas nauki języka dobrym zabiegiem jest obcowanie z poprawną wymową, która utrwali płynność wypowiedzi. Filmy i seriale nie są jednak jedynym medium, z którego warto korzystać. Jeżeli posiadamy ulubione kawałki muzyczne, bardzo dobrym pomysłem jest korzystanie z opcji karaoke i śpiewanie.

Jak zwiększyć zasób słów z angielskiego?

Najlepszą metodą powiększenia zasobu znanych przez siebie słów jest jak najczęstsze czytanie oraz pisanie tekstów. Wyszukiwanie ciekawych artykułów w internecie oraz opowiadań jest idealnym sposobem, aby nauczyć wielu nowych fraz.

Warto zwrócić uwagę na to, aby w miarę możliwości unikać kiepsko napisanych artykułów, które mogą spowodować utrwalenie błędów składniowych. Ponadto, tak jak w polskim istnieją znaczne różnice między odmiennymi gwarami, językiem naukowym oraz użytkowym, tak i angielski posiada swoje odmiany. Zawsze należy mieć na uwadze źródło, na podstawie którego obcujemy z językiem. Za przykład praktyczny możemy wziąć podstawowe słowo „you”, które oznacz „ty”. W przypadku niektórych odmian slangowych możemy spotkać się z zapisem „ya” albo nawet „yer” czy archaicznym „thou” używanym w czasach średniowiecznych.