Inne
Jak uzyskać licencję na transport drogowy?

Firmy przewozowe czy zajmujące się transportem różnych produktów potrzebują dobrze wykwalifikowanej kadry z odpowiednimi dokumentami. Wśród nich jest licencja na transport drogowy. Co więc zrobić, aby ją uzyskać? Jakie obowiązki należy spełnić?

Żeby móc wnioskować o licencję na wykonywanie transportu drogowego trzeba spełnić kilka podstawowych wymagań. Przede wszystkim jest ona wydana na przynajmniej 2 lata, a maksymalnie – 50 lat. Sporządza ją starosta właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o ten dokument.

Pierwszym aspektem do spełnienia jest posiadanie dobrej, nieskazitelnej reputacji. Jest ona naruszona, gdy osoba ubiegająca się o licencję została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za naruszenie prawa w zakresie: kar skarbowych, dotyczących bezpieczeństwa w komunikacji, mienia, wiarygodności dokumentów czy warunków płacy i pracy. Wniosek nie może zostać spełniony, gdy zainteresowany ma zakaz wykonywania działalności gospodarczej dotyczącej transportu drogowego.

Drugim aspektem jest posiadanie tytułu prawnego do rozporządzania pojazdem, który spełnia wymagania techniczne zapisane w przepisach prawa. Nie można zapomnieć także o tym, że osoba zarządzająca firmą musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych. Żadna z osób zatrudniona bądź wykonująca przewozy w imieniu właściciela nie może posiadać wyroku sądu w zakresie przestępstw dotyczących mienia, środowiska, bezpieczeństwa komunikacji czy wiarygodności dokumentacji.

Dodatkowo każdy kierowca musi posiadać określoną kategorię prawa jazdy i spełniać inne wymagania zapisane w Prawie o ruchu drogowym. Dzięki temu swobodnie może ubiegać się o otrzymanie licencji na wykonywanie transportu drogowego. Ponadto osoba prowadząca działalność gospodarczą musi wykazać się dostępnymi środkami finansowymi albo odpowiednim majątkiem.

Na początek wystarczy spełnić wszystkie podstawowe wymagania związane z obwarowaniami określonymi w prawie. Więcej na temat przepisów i transportu można znaleźć na stronie http://faz-logistics.pl/.

About the author

Related Post