Kraj
PGS apeluje do Premier, Ministra Rozwoju z wnioskiem o walkę z nieuczciwą konkurencją

Polska Grupa Supermarketów skierowała do Mateusza Morawieckiego – Ministra Rozwoju, Beaty Szydło – Prezes Rady Ministrów oraz Henryka Kowalczyka – Przewodniczącego Komitetu RM, list otwarty z apelem o stawiennictwo i nadzór nad skutecznym działaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta w ramach nadzoru nad praktykami stosowanymi przez międzynarodowe sieci w sprawie tzw. opłat…

Obawy wyrażane przez PGS w dokumencie to  reakcja na działania firm należących do zagranicznych koncernów, które w ocenie PGS stosowały nieuczciwe praktyki wobec firm mleczarskich.

PGS w swoim Liście Otwartym zauważa, że …Już wcześniej organizacje branżowe w listach kierowanych do ówczesnej Premier rządu, Ministra Rolnictwa zwracały uwagę na fakt, iż (…) od 1 kwietnia 2015 Biedronka zażądała od swoich dostawców produktów mleczarskich obniżenia cen średnio o 15-20 proc. od obecnie obowiązujących. Dla przykładu cena za 1 litr mleka ok. 1,44 zł, śmietanę 18 proc. ok. 1,32 zł, cena masła za 1 kg ok. 11 zł, zaś cena sera żółtego ok. 10 zł za kilogram….

Żądania natychmiastowego obniżania cen podstawowych produktów mleczarskich pojawiły się wraz z zakończeniem systemu kwotowania mleka.

PGS zwraca uwagę na brak stanowczych działań rządu i organów nadzoru, który doprowadził do nasilenia się zjawiska stosowania praktyk nieuczciwej konkurencji.

W bieżącym roku PGS wielokrotnie postulowała i wzywała Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do przeprowadzenia rzetelnej analizy rozwiązań biznesowych, stosowanych przez międzynarodowe sieci sprzedaży, które pobierają opłaty półkowe na tzw. centrale we Francji, Holandii i Niemczech od rodzimy dostawców towarów. Jednocześnie wyraziliśmy przekonanie, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) ma wystarczające kompetencje w ramach obecnej ustawy (Ust z dn. 16.02.2007) aby skutecznie zapobiegać tego rodzaju nieprawidłowościom na rynku. Niestety nie doczekaliśmy się reakcji tych organów… – pisze prezes PGS.

PGS wyraża nadzieje, że Minister Rozwoju wraz z pomocą Rady Konsultacyjnej do spraw Handlu i Usług przy Ministerstwie Gospodarki pomoże w propagowaniu wśród polskich przedsiębiorców  europejskiego kodeksu dobrych praktyk handlowych.

 

About the author

Related Post