Sport bez wątpienia wpływa korzystnie na nasze zdrowie. Niestety jego uprawianie niesie ze sobą także szereg ryzyk, na przykład kontuzje. Dlatego każda osoba, która jest aktywna fizycznie powinna pomyśleć o ubezpieczeniu sportowym. Poniżej prezentujemy podstawowe informacje na temat tego rodzaju polisy.

Ubezpieczenie dla sportowców oferowane jest w formie dobrowolnej polisy, która zapewni odszkodowanie w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu w wyniku podczas uprawiania sportu. Polisę tę można wykupić na okres  od jednego dnia do 12 miesięcy, z ograniczonym lub pełnym zakresem odpowiedzialności. Dowiedz się zatem, która opcja będzie najlepsza dla Ciebie.

Ubezpieczenie dla sportowców NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) stanowi najczęściej jeden z elementów ubezpieczenia sportowego, które pokrywa, między innymi koszty leczenia, transportu i ratownictwa. Gwarantuje wypłatę odszkodowanie w razie uszkodzenia ciała lub śmierci ubezpieczonego. Polisa tego rodzaju dedykowana jest dla osób prowadzących aktywny tryb życia – zarówno amatorom, jak i osobom uprawiającym sport zawodowo lub wyczynowo.

Podstawowa wersja ubezpieczenia dla sportowców NNWobejmuje tylko standardowe sporty. Jeśli zatem uprawiamy sporty uznawane za ekstremalne, na przykład spadochroniarstwo, alpinizm, kolarstwo górskie albo nurkowanie, należy rozszerzyć ubezpieczenie o te aktywności. Warto wiedzieć, że to co zostanie uznane za sport ekstremalny, zależy od definicji przyjętej przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe. Istnieją aktywności, które zwyczajowo określamy jako ekstremalne, ale za takie dyscypliny może zostać uznane nawet narciarstwo.

Ubezpieczenie NNW na zawody sportowe

Ubezpieczenie sportowe można wykupić tylko na jeden dzień, na przykład zawody sportowe. Taka oferta przydatna jest dla osób, które nie potrzebują ochrony na co dzień, ale zawody traktują jako sytuację podwyższonego ryzyka. Jeśli podczas zawodów sportowych ulegną wypadkowi, który spowoduje trwały uszczerbek na zdrowiu, mogą liczyć na wypłatę odszkodowania.

Powyższą polisę warto rozszerzyć o pakiet assistance, podobnie jak wszystkie ubezpieczenia, które wiążą się z wyjazdem z miejsca zamieszkania. Assistance to nie tylko pomoc medyczna, ale też całodobowa infolinia zapewniająca pomoc prawną i informację. Standardowo ubezpieczenia assistance dla sportowców zawierają w sobie takie elementy, jak zorganizowanie wizyty lekarskiej w domu poszkodowanego, a nawet organizację osoby pomagającej w prowadzeniu domu na czas leczenia.

Ubezpieczenie sprzętu sportowego

Ubezpieczenie sprzętu sportowego stanowi kolejne warte uwagi rozszerzenie ubezpieczenia dla sportowców. Najogólniej rzecz ujmując „sprzęt sportowy” jest zazwyczaj definiowany jako osprzęt, który związany jest z dyscypliną sportu uprawianą przez ubezpieczonego.

Ubezpieczenie sprzętu sportowego będzie przydatne zwłaszcza, gdy uprawiając daną aktywność korzystamy z kosztownych akcesoriów, na przykład nart, deski snowboardowej, roweru, sprzętu do nurkowania, czy akcesoriów wspinaczkowych.

Ubezpieczenie tego rodzaju daje możliwość ubiegania się o odszkodowanie w przypadku: kradzieży,  zgubienia lub zniszczenia sprzętu sportowego. Aby otrzymać odszkodowanie należy jednak spełnić kilka warunków:

  • uprawiać sport wyłącznie w miejscach dozwolonych,
  • korzystać ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem,
  • dbać o odpowiednie zabezpieczenie sprzętu sportowego,
  • w przypadku kradzieży akcesoriów sportowych, fakt ten obowiązkowo trzeba zgłosić na policję.