Inne
Jak wybrać kredyt hipoteczny na remont mieszkania?

Wybór kredytu na remont mieszkania powinien być przemyślany. Kredyt hipoteczny to w końcu zobowiązanie na kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat. Podpowiadamy na co zwrócić uwagę porównując oferty różnych banków.

Odpowiednie dopasowanie kwoty kredytu, raty i produktów dodatkowych wpływa na wygodę i bezpieczeństwo Twojego budżetu domowego. O czym warto pamiętać wybierając kredyt hipoteczny na remont mieszkania?

Czym jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to specjalny typ kredytu, udzielany przy zabezpieczeniu hipoteki jakiejś nieruchomości. Hipoteka ustanowiona jest na rzecz banku kredytującego na prawie użytkowania wieczystego albo też na prawie własności nieruchomości, która jest położona na terytorium Polski. Kredyt hipoteczny nie musi być przeznaczony na zakup nieruchomości. Za jego pomocą można sfinansować również remont mieszkania.

Kredyt na remont mieszkania w ramach kredytu hipotecznego

Skorzystanie z kredytu hipotecznego przeznaczonego na remont mieszkania, charakteryzować się będzie tym, że bank może od nas wymagać przedstawienia faktur nabycia poszczególnych materiałów, elementów wyposażenia. Dokumenty potwierdzające zakup materiałów budowlanych są swego rodzajem zabezpieczeniem kredytu i obligują kredytobiorcę do przeznaczenia środków finansowych na cel ustalony w umowie kredytowej. Niespełnienie tego warunku może być powodem do zażądania przez bank ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty lub nawet wypowiedzenia umowy.

Na jakie wartości zwrócić uwagę wybierając kredyt na remont mieszkania?

  • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to faktyczny koszt kredytu w ujęciu rocznym. Wskaźnik ten uwzględnia wszelkie koszty poniesione przez kredytobiorcę z uwzględnieniem czasu, w którym kredytobiorca, ten koszt ponosi. Należy jednak pamiętać, że RRSO nie zawiera niektórych kosztów dodatkowych. Mogą być to na przykład: opłaty za obsługę karty kredytowej czy koszty monitów bankowych. Z tego powodu weryfikację RRSO warto uzupełnić o analizę całkowitego kosztu kredytu.
  • Całkowity koszt kredytu (CKK) to wszystkich kosztów kredytu wraz z odsetkami płaconymi przy każdej racie i innymi opłatami, na przykład za: rozpatrzenie wniosku lub prowizję towarzyszącą udzieleniu kredytu.
  • Oprocentowanie – proces ustalania stopy procentowej musi być szczegółowo opisany w umowie kredytowej. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości warto sprawdzić, czy atrakcyjna marża nie jest stawką promocyjną, obowiązującą przez określony (zazwyczaj krótki) okres. W przypadku kredytów z oprocentowanie zmiennym wysokość raty jest aktualizowana zazwyczaj w okresach trzymiesięcznych. Z kolei kredyty hipotecznie z oprocentowaniem stałym nie są w żadnym wypadku gwarancją niezmiennej kwoty raty przez cały okres finansowania. Stała stopa procentowa obowiązuje zazwyczaj przez pierwsze lata trwania umowy, a później przekształca się w oprocentowanie zmienne.
  • Dodatkowe usługi połączone z kredytem (cross-sell) to połączenie kredytu hipotecznego z ofertą konta bankowego, karty debetowej, kredytowej lub ubezpieczenia.

About the author

Related Post