Ubezpieczenie na wypadek choroby to jedna z tych rzeczy, które zapewniają komfort psychiczny i poczucie zwiększonego bezpieczeństwa. Wprawdzie polityka socjalna naszego kraju oferuje powszechny dostęp do publicznej służby zdrowia, niemniej jednak NFZ nie w każdym przypadku refunduje w całości koszty leczenia. Poważne zachorowanie wiąże się również z długotrwałą absencją w pracy, co w konsekwencji przekłada się na stan konta, oraz z kosztami prywatnych wizyt lekarskich i dodatkowej opieki medycznej i rehabilitacji. Prywatne ubezpieczenie na wypadek choroby pozwala pokryć wiele z tych wydatków, niekiedy nawet w stu procentach.

Na czym polega ubezpieczenie na wypadek choroby?

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenie na wypadek choroby zazwyczaj w ramach polisy obejmującej ubezpieczenie na życie. Ubezpieczenie na wypadek choroby stanowi w takim przypadku dodatkowy punkt umowy. Możliwe jest także wykupienie polisy obejmującej ubezpieczenie na wypadek określonego rodzaju choroby, najczęściej jest to choroba nowotworowa.

W przypadku gdy u ubezpieczonego zdiagnozowana zostanie choroba ujęta w umowie (zawał, udar, określony w polisie rodzaj raka), ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty świadczenia pieniężnego w kwocie podanej w umowie. Kwota ta uzależniona jest od rodzaju polisy oraz wysokości składek.

Ubezpieczenie na wypadek choroby to umowa podpisywana na czas określony (najczęściej na 5 lat). Przedłuża się automatycznie, o ile ubezpieczony nie osiągnął wieku określonego w polisie jako wiek graniczny. Niektóre polisy oferujące ubezpieczenie na wypadek choroby określają ów wiek na 61 lat, inne na 65.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają przed podpisaniem umowy zapewniającej ubezpieczenie na wypadek choroby przedstawienia badań lekarskich określających stan zdrowia osoby ubezpieczonej. W trakcie trwania umowy należy też pamiętać o wykonywaniu badań kontrolnych.

Jakie są korzyści z wykupienia polisy oferującej ubezpieczenie na wypadek choroby?

Ubezpieczenie na wypadek choroby oferuje pomoc finansową w przypadku poważnego zachorowania. Wypłacane świadczenie pozwala na sfinansowanie takich wydatków jak zakup leków, wizyty lekarskie i opieka pielęgniarki. Pieniądze te mogą też być spożytkowane na opłacenie rehabilitacji, dowóz posiłków czy inne kwestie związane z procesem leczenia i powrotem do zdrowia. Niektóre polisy oferujące ubezpieczenie na wypadek choroby gwarantują też wypłatę świadczenia za czas spędzony w szpitalu.

Kolejną korzyścią płynącą z wykupienia ubezpieczenie na wypadek choroby jest komfort psychiczny związany z tym, że w razie utraty zarobków z powodu poważnego zachorowania ubezpieczonemu zapewnione zostanie zaplecze finansowe niezbędne do kontynuowania leczenia. Nie bez znaczenia jest też nakładany przez ubezpieczyciela obowiązek wykonywania badań kontrolnych, takich jak morfologia krwi, cytologia i mammografia w przypadku kobiet oraz badanie per rectum w przypadku mężczyzn. Badania te powinny być wykonywane regularnie, co rok. Wiele osób zaniedbuje to zalecenie, co skutkuje wykrywaniem chorób w ich zaawansowanym stadium, przyczyniając się do zmniejszenia skuteczności leczenia. Profilaktyka jest najskuteczniejszą metodą zapobiegania poważnym schorzeniom i związanej z nimi śmiertelności. Ubezpieczenie na wypadek choroby to zatem także dobry pomysł, jeśli chcemy na długie lata zachować zdrowie. Badania kontrolne pozwalają wcześnie wykryć ewentualne zmiany chorobowe, co przyczynia się do skutecznego ich leczenia.

Co należy wziąć pod uwagę, wybierając ubezpieczenie na wypadek choroby?

Kupując polisę oferującą ubezpieczenie na wypadek choroby należy dokładnie zapoznać się z jej warunkami, zakresem chorób podlegających ubezpieczeniu oraz definicjami kluczowych pojęć. Nie bez znaczenia jest też wysokość stawki oraz sumy ubezpieczenia, a także kwota świadczenia wypłacana w razie zachorowania. Bardzo ważna jest też oferta dodatkowych usług, takich jak medyczny assistance.