Nie ma wątpliwości, że sytuacja na polskiej wsi jest coraz lepsza. Zwiększa się produktywność mieszkańców terenów wiejskich, wzrasta również liczba młodych, którzy postanawiają zostać w rodzinnym domu albo osiedlać się w okolicy. Poprawia się też płaca na wsi. Zgodnie ze statystykami osoby zamieszkujące na polskiej wsi zarabiają średnio 82% średniego wynagrodzenia, jakie oferowane jest w metropoliach.

Praca na polskiej wsi

Nadal to właśnie na wsi odnotowuje się największe bezrobocie, ale sytuacja ta ulega każdego roku poprawie. Blisko 50% osób zdolnych do pracy, osiąga dochód z tytułu pracy najemnej. Warto przy tym zauważyć, że 30% mieszkańców wsi to renciści albo emeryci. Praca na roli lub na własnym gospodarstwie dotyczy jedynie 10% osób.

Coraz więcej ludzi widzi jednak sporą szansę na rozwój. Pozostają więc na wsi, starają się o dopłatę ze środków Unii Europejskiej albo zaciągają kredyt dla rolników na preferencyjnych warunkach. Dzięki temu rozwijają źródło własnego dochodu. Nierzadko mogą również zatrudnić innych.

Największe bolączki

Inwestorzy, którzy decydują się na rozwój polskiej wsi, potwierdzają, że największym problemem nadal pozostaje niska produktywność małych gospodarstw wiejskich. Okazuje się, że przy wystarczającej ilości siły roboczej, nadal wykazujemy zbyt niskie nakłady finansowe. Kredyt dla rolników czy dofinansowanie jest więc ogromną szansą.

Należałoby wstrzymać dalsze rozdrabnianie się gospodarstw wiejskich. Najczęściej gospodarze posiadają od 1 do 10 hektarów. Połowa posiada do 30 hektarów, a tylko niewielka część rolników może pochwalić się posiadaniem ziemi rolnej na obszarze większym niż 50 hektarów. Jednocześnie zauważono, że to właśnie te największe gospodarstwa rozwijają się najprężniej.

Sukcesy polskiej wsi

Należy jednak zaznaczyć, że znacznie wzrósł poziom rozwoju społecznego i aspiracji edukacyjnych. Nastąpił też wzmożony rozwój cywilizacyjny. Dystanse pomiędzy mieszkańcami dużych miast a rolnikami coraz częściej się zacierają.

Od 2000 roku zaznacza się również wzrost liczby ludności wiejskiej. Okazuje się, że nawet 40% ludności całej Polski mieszka właśnie na obszarach wiejskich. Ciekawostką jest też fakt, że aż 25% inwestycji na polskiej wsi realizowana jest dzięki funduszom unijnym. Prawie tyle samo rolników zaciąga w celu rozwoju nisko oprocentowany kredyt dla rolników.

Czy wiesz, że …

Co ciekawe, zadowolenie mieszkańców polskiej wsi wyliczana jest na 80%. To więcej niż wynosi średnia krajowa – 78%. Widać więc wyraźnie, że komfort życia na terenach wiejskich jest o wiele lepszy niż jeszcze kilka lat temu. Rozwija się zresztą nie tylko rolnictwo, ale również turystyka, przemysł, handel i sektor usługowy.

Warto również wiedzieć, że mieszkańcy wsi wypowiadają się przychylnie w kwestii przynależności do Unii Europejskiej. Większość osób pochwala dostęp do środków unijnych, ale o samej Unii Europejskiej wie niewiele. Pamiętajmy też, że to elektorat wiejski przesądza w Polsce o wynikach wyborów. W Polskiej wsi siła.