Edukacja
Wolimy prywatne przedszkola? Poznań na tle Wielkopolski

Na coraz większej popularności zyskują prywatne przedszkola. Poznań może pochwalić się już prawie 70. placówkami tego typu, a ich liczba – podobnie zresztą jak liczba samych przedszkolaków – z roku na rok wzrasta.

Według informacji z końca września 2014r. w województwie wielkopolskim działalność edukacyjną prowadziło 1895 placówek wychowania przedszkolnego – w tym aż 1133 przedszkola (o 47 więcej niż w roku 2013). Trzy czwarte z nich stanowiły placówki publiczne, ale ich udział w ciągu roku zmniejszył się o 1,4 punkty procentowe.

Gdzie te prywatne przedszkola? Poznań na tle Wielkopolski

Jak pokazują statystki opracowane przez Urząd Statystyczny w Poznaniu, liczba dzieci uczęszczających do poznańskich przedszkoli z każdym kolejnym rokiem zasadniczo rośnie, a tym samym przybywa placówek wychowania przedszkolnego:

tab-1

Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca

Trochę inaczej wyglądała sytuacja w roku szkolnym 2014/15. Był on bowiem pierwszym, w którym część 6‐latków rozpoczęła obowiązkową naukę w szkole podstawowej. Rezultatem tej zmiany był wyraźny spadek liczby 6-latków w placówkach wychowania przedszkolnego – ich udział w strukturze dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym spadł w przedszkolach o 6,7 proc. do pułapu 12,6%.

Tegoroczna sytuacja w Poznaniu

Obecny rok przyniósł kolejne zmiany w systemie oświaty. Od września bowiem każde 4-letnie dziecko ma prawo do edukacji przedszkolnej; wszystkie 3-latki powinny uzyskać podobną możliwość do roku 2017. Do tego czasu jednak gminy nie mają obowiązku zapewnienia miejsca w przedszkolach trzylatkom, choć część gmin z okolic Poznania i tak wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców i buduje nowe placówki.

Mimo powstawania nowych przedszkoli, Poznań borykał się w tym roku z dużym problemem niewystarczającej liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego. Najgorzej sytuacja wyglądała w gminie Kórnik, gdzie aż 93 dzieci trzyletnich nie dostało się do przedszkoli publicznych. Na terenie Lubonia liczba ta wynosiła 78, w gminie Czerwonak 71, a gmina Rokietnica bez dostępu do publicznej edukacji przedszkolnej pozostawiła około 30 trzylatków.

Prywatne Przedszkole? Poznań na tak!

W obliczu powyższej sytuacji rodzice, którym nie powiodła się próba zapisania dziecka do placówki publicznej, decydują się coraz częściej na posłanie swoich dzieci do prywatnego przedszkola. Poznań oferuje dużą liczbę placówek tego typu, a ponadto dofinansowuje w 75% pobyt dzieci w placówkach prywatnych.

Prywatne przedszkola mają wiele zalet. Posiadają bogatą ofertą zajęć edukacyjnych (nauka języka obcego, regularne wyjazdy na basen, a także zajęcia muzyczne, plastyczne, taneczne oraz sportowe – w tym nawet joga i judo) oraz dobre zaplecze z dużą ilością pomocy naukowych i zabawek. Warto także zauważyć, że grupy dzieci są tam z reguły mniej liczne niż w przedszkolach państwowych. Dodatkowo wiele przedszkoli prywatnych to przedszkola profilowane, które kładą nacisk na konkretny aspekt rozwoju dziecka – np. rozwój fizyczny lub edukację artystyczną.

logo-wesole-koziolki1-1

Artykuł poleca żłobek Wesołe Koziołki.

Prywatny żłobek Wesołe Koziołki z Poznania oferuje program opieki, wychowania i edukacji oparty na pedagogice Marii Montessori.

About the author

Related Post